Kongo-Brazzaville

Kongo-Brazzaville har en befolkning på 4,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 341 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 1658, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -4,6%, og var på totalt USD 8,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Kongo-Brazzaville i 2017 var på NOK 1,106 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kongo-Brazzaville til en verdi av NOK 38 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kongo-Brazzaville