Kapp Verde

Kapp Verde har en befolkning på 0,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 4030 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 2997, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,9%, og var på totalt USD 1,6 milliarder (nominelt).
Kapp Verde ligger på 129. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kapp Verde på en 40. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Kapp Verde i 2016 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kapp Verde til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
129

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kapp Verde