Guinea-Bissau

Guinea-Bissau har en befolkning på 1,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 54 år, og med BNP per kapita på USD 620, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5,6%, og var på totalt USD 1,1 milliarder (nominelt).
Guinea-Bissau ligger på 172. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guinea-Bissau på en 158. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Guinea-Bissau i 2016 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guinea-Bissau til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
172

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guinea-Bissau