Guinea-Bissau

Guinea-Bissau har en befolkning på 1,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 54 år, og med BNP per kapita på USD 723, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5,9%, og var på totalt USD 1,3 milliarder (nominelt).
Guinea-Bissau ligger på 175. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guinea-Bissau på en 171. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Guinea-Bissau i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guinea-Bissau til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
175

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guinea-Bissau