Guinea

Guinea har en befolkning på 11,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 245 000 km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 508, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5,2%, og var på totalt USD 6,2 milliarder (nominelt).
Guinea ligger på 163. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guinea på en 139. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Guinea i 2016 var på NOK 7 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guinea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
163

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guinea