Guinea

Guinea har en befolkning på 11,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 245 000 km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 825, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 8,2%, og var på totalt USD 10,4 milliarder (nominelt).
Guinea ligger på 152. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guinea på en 148. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Guinea i 2017 var på NOK 8 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guinea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
152

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guinea