Ghana

Ghana har en befolkning på 25,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 227 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 1513, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,6%, og var på totalt USD 42,6 milliarder (nominelt).
Ghana ligger på 108. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ghana på en 56. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Ghana i 2016 var på NOK 393 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ghana til en verdi av NOK 41 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
108

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Ghana