Ghana

Ghana har en befolkning på 25,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 227 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 1641, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 8,5%, og var på totalt USD 47,3 milliarder (nominelt).
Ghana ligger på 114. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ghana på en 81. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Ghana i 2017 var på NOK 537 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ghana til en verdi av NOK 49 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
114

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Ghana