Gabon

Gabon har en befolkning på 1,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 257 000 km2. Forventet levealder er 63 år, og med BNP per kapita på USD 7179, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,3%, og var på totalt USD 14,2 milliarder (nominelt).
Gabon ligger på 164. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Gabon på en 99. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Gabon i 2016 var på NOK 53 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Gabon til en verdi av NOK 570 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
164

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Gabon