Gabon

Gabon har en befolkning på 1,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 257 000 km2. Forventet levealder er 63 år, og med BNP per kapita på USD 7220, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,1%, og var på totalt USD 14,6 milliarder (nominelt).
Gabon ligger på 169. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Gabon på en 117. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Gabon i 2017 var på NOK 56 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Gabon til en verdi av NOK 1,243 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
169

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Gabon