Eritrea

Eritrea har en befolkning på 0 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 101 000 km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Eritrea ligger på 189. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Eritrea på en 165. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Eritrea i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Eritrea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
189

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Eritrea