Ekvatorial-Guinea

Ekvatorial-Guinea har en befolkning på 0,773 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 56 år, og med BNP per kapita på USD 8333, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2016 med -9,7%, og var på totalt USD 10,1 milliarder (nominelt).
Ekvatorial-Guinea ligger på 178. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ekvatorial-Guinea på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Ekvatorial-Guinea i 2016 var på NOK 62 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ekvatorial-Guinea til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
178

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Ekvatorial-Guinea