Ekvatorial-Guinea

Ekvatorial-Guinea har en befolkning på 0,773 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 56 år, og med BNP per kapita på USD 9850, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -3,2%, og var på totalt USD 12,4 milliarder (nominelt).
Ekvatorial-Guinea ligger på 177. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ekvatorial-Guinea på en 171. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Ekvatorial-Guinea i 2017 var på NOK 29 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ekvatorial-Guinea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
177

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Ekvatorial-Guinea