Den sentralafrikanske republikk

Den sentralafrikanske republikk har en befolkning på 4,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 622 000 km2. Forventet levealder er 49 år, og med BNP per kapita på USD 418, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,3%, og var på totalt USD 1,9 milliarder (nominelt).
Den sentralafrikanske republikk ligger på 183. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Den sentralafrikanske republikk på en 156. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Den sentralafrikanske republikk i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Den sentralafrikanske republikk til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
183

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Den sentralafrikanske republikk