Burundi

Burundi har en befolkning på 10,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 25 000 km2. Forventet levealder er 55 år, og med BNP per kapita på USD 285, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med -0,6%, og var på totalt USD 3 milliarder (nominelt).
Burundi ligger på 157. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Burundi på en 150. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Burundi i 2016 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Burundi til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
157

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Burundi