Burkina Faso

Burkina Faso har en befolkning på 16,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 273 000 km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 649, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5,9%, og var på totalt USD 12,1 milliarder (nominelt).
Burkina Faso ligger på 146. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Burkina Faso på en 76. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Burkina Faso i 2016 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Burkina Faso til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
146

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Burkina Faso