Botswana

Botswana har en befolkning på 2,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 566 000 km2. Forventet levealder er 64 år, og med BNP per kapita på USD 6788, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,9%, og var på totalt USD 15,2 milliarder (nominelt).
Botswana ligger på 71. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Botswana på en 28. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Botswana i 2016 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Botswana til en verdi av NOK 1,14 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
71

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Botswana