Botswana

Botswana har en befolkning på 2,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 566 000 km2. Forventet levealder er 64 år, og med BNP per kapita på USD 7595, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,4%, og var på totalt USD 17,4 milliarder (nominelt).
Botswana ligger på 86. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Botswana på en 34. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Botswana i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Botswana til en verdi av NOK 172 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
86

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Botswana