Benin

Benin har en befolkning på 10 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 112 000 km2. Forventet levealder er 59 år, og med BNP per kapita på USD 789, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4%, og var på totalt USD 8,5 milliarder (nominelt).
Benin ligger på 155. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Benin på en 83. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Benin i 2016 var på NOK 92 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Benin til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
155

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Benin