Benin

Benin har en befolkning på 10 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 112 000 km2. Forventet levealder er 59 år, og med BNP per kapita på USD 829, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5,6%, og var på totalt USD 9,2 milliarder (nominelt).
Benin ligger på 153. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Benin på en 85. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Benin i 2017 var på NOK 21 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Benin til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
153

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Benin