Angola

Angola har en befolkning på 22,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 51 år, og med BNP per kapita på USD 4170, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 0,7%, og var på totalt USD 124,2 milliarder (nominelt).
Angola ligger på 173. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Angola på en 167. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Angola i 2017 var på NOK 1,367 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Angola til en verdi av NOK 254 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
173

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Angola