Algerie

Algerie har en befolkning på 37,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,3 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 3843, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,7%, og var på totalt USD 156 milliarder (nominelt).
Algerie ligger på 156. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Algerie på en 88. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Algerie i 2016 var på NOK 221 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Algerie til en verdi av NOK 115 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
156

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Algerie