Algerie

Algerie har en befolkning på 37,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,3 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 4123, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,7%, og var på totalt USD 170,3 milliarder (nominelt).
Algerie ligger på 157. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Algerie på en 112. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Algerie i 2017 var på NOK 468 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Algerie til en verdi av NOK 183 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
157

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Algerie