Velg aktuell verdensdel for å se GIEKs landrisikovurderinger

 

Disclaimer

Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

 

Nyttige linker


OECDs landgruppesider