Landrisiko

GIEKs landrisikovurdering

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vårt kart over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet. Det interaktive verdenskartet viser kreditt- og betalingsrisikoen for de enkelte landene.

Fargen på landene viser kreditt- og betalingsrisiko forbundet i henhold til OECDs risikoklassifisering som går fra 0 (høy-inntektsland) og til 7 (landene med høyest betalingsrisiko). Du finner også enkelt informasjon om mulighetene for dekning per enkelt land.

Kontakt oss så tidlig som mulig for råd om finansiering og risiko knyttet til blant annet valuta eller politiske forhold i landet.

Velg aktuell verdensdel for å se GIEKs landrisikovurderinger

 

Disclaimer

Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

 

Nyttige linker


OECDs landgruppesider

Regjeringens Q&A om brexit