Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

Kraftordningen ble opprettet i 2011 for å gjøre det lettere for industribedrifter å oppnå slike kontrakter. Ordningen er beskrevet i detalj her.

 

Aktuelle næringer

Ordningen er forbeholdt industribedrifter registrert i Norge, og med virksomhet innen:

 • Treforedling
 • Metaller
 • Kjemiske produkter

 

Hva kan GIEK garantere?

GIEK kan bidra med to ulike garantier når kontrakter om levering av kraft til kraftkrevende industribedrifter skal inngås:

 1. Garanti stilt overfor kraftselger - sikres mot kjøpers manglende oppfyllelse av kraftavtalen.

 2. Garanti stilt overfor banker - som sikres tilbakebetaling av lån kjøper har tatt opp for å forskuddsbetale for deler av kraftleveransen.

 

Hvem kan søke?

Kraftselger eller långiver kan søke om garanti.

 

Hva dekker garantien?

 • Garanti for kraftselgers inntekter, og dermed sikre at selger får betalt for kraften som leveres selv om industribedriften ikke klarer å betale.
 • Garanti for industribedriftens lån som tas opp for å betale forskudd til kraftselger.
 • Virksomheten må ha et årlig kraftforbruk på minst 10 GWh og kraftavtalen må ha et volum på minst 35 GWh i løpet av avtaleperioden.
 • GIEK kan både garantere for fysiske og finansielle kraftavtaler med minimum 7 og inntil 25 års varighet.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, som fastsettes ut fra:

 • Kraftkjøpers kredittverdighet (kredittrating).
 • Kraftavtalens løpetid, volum og kraftpris.
 • Kraftkjøpers lån til forskudssbetaling: størrelse og løpetid.

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for kraftgaranti betalingsforpliktelser eller søknadsskjema for
kraftgaranti låneforpliktelser

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad:
Kraftgaranti - betalingsforpliktelser
Kraftgaranti - låneforpliktelser

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om garanti for kraftavtaler?

1

Odd Solheim

Kundeansvarlig