Kontraktsgaranti sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser. Garantien vil være mest aktuell i tilfeller hvor leveransen er skreddersydd og dermed vanskelig å selge til andre kjøpere enn den opprinnelige.

 

Hvem kan søke?

Eksportøren søker.

 

Hva dekker garantien?

GIEK dekker endelig tap, ikke fortjeneste. GIEK vil tiltre kravet mot kjøper.

  • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale (kommersiell risiko). GIEK garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).
  • Garantien dekker direkte og indirekte omkostninger som eksportøren har hatt frem til kontrakten ble brutt.
     

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet:  GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk uro i utenlandsk kjøpers land. 
     

Hvordan søke?

 Vennligst fyll ut søknadsskjema for kontraktsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad:
Kontraktsgaranti

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om kontraktsgaranti?

1

Ute Borghardt

Kunde- og markedsansvarlig