1
Torfinn Kildal
Styrets nestleder

Født i 1954. Styremedlem i GIEK siden februar 2011. Siviløkonom fra NHH i Bergen. Jobber som uavhengig styremedlem og sitter i styret i bl.a. Aibel og Glamox. Han er også styreleder i Interwell, Servi Hydranor og OSWO. Tidligere administrerende direktør i Kongsberg Maritime, hvor han sluttet i 2010. Han har bred operativ og styreerfaring innen offshore og maritim leverandørvirksomhet i Norge og internasjonalt.