1
Styremedlem

Født i 1959. Styremedlem i GIEK siden august 2015. Nina Udnes Tronstad er sivilingeniør i industriell kjemi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hun er daglig leder i et privat investeringsselskap.
Hun har tidligere vært konserndirektør i Kværner ASA, administrerende direktør og president i Kværner Verdal AS, konserndirektør i Statoil ASA og har hatt flere lederstillinger på operasjonell og teknisk side i Statoil. Hun er styremedlem i Peab AB og i Rambøllgruppen AS. Hun er styreleder i Technoport.