1
Marit Kirkhusmo
Styremedlem

Født i 1970. Styremedlem i GIEK siden august 2014. Jurist fra Universitetet i Oslo. Jobber som advokat og partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS), hvor hun arbeider med shipping/offshore og finansiering som hovedområder. Hun har lang og bred erfaring som advokat for ulike aktører innenfor disse bransjene. Hun var i mange år juridisk direktør i den tidligere Eitzen-Gruppen og satt i konsernledelsen i gruppens morselskap.