1
Styremedlem

Født 1971. Styremedlem i GIEK siden august 2017. Hauge er siviløkonom fra Mannheim i Tyskland og er selvstendig næringsdrivende innen omstillingsledelse. Margrethe Hauge var før det Regionsdirektør i MRC Global med ansvar for Norden og Tyskland. Hun har bred internasjonal erfaring fra offshore og martim virksomhet og har vært i konsernledelsen i TTS Group ASA og Kverneland Group ASA, samt arbeidet flere år utenlands. Hauge er styremedlem i Salmar ASA og har tidligere sittet i styre i Stiftelsen Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole, Codfarmers ASA og Bjørge ASA.