1
Styreleder

Født i 1959. Styreleder i GIEK siden august 2013. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Arbeider som uavhengig styremedlem. Styreleder i Entur AS, Visit Jotunheimen AS og Røisheim Hotell AS. Styremedlem i bl.a. Storebrand ASA, Grieg Seafood ASA , KID ASA, HAV Eiendom AS og INI AS. Har lang og bred bankerfaring gjennom ulike lederroller i DNB.