1
Styremedlem

Født i 1957. Styremedlem i GIEK siden august 2013. Jurist fra Universitetet i Oslo, med advokatbevilling fra 1985. Egen virksomhet gjennom selskapet Tophdal AS. Styreleder i Pareto Shipbroker AS og Talent Norge AS. Styremedlem i Johan G. Olsen AS, Jiffy AS, Kruse Smith AS og Amedia. Tidligere administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), kringkastingssjef i NRK og administrerende direktør i sjøforsikringsselskapet Gard og Viking Heat Engines AS. Stortingsrepresentant 1989-93, statssekretær i Næringsdepartementet 1990 og nestleder i Høyre 1991-94.