Kontakt oss

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) holder til på Aker Brygge i Oslo sentrum

Tlf +47 22 87 62 00     
Faks +47 22 83 24 45     
post@giek.no

Postadresse: Postboks 1763 Vika, N-0122 Oslo
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo
Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Pressekontakt i GIEK er Allon Groth

Kontakt våre ansatte