Skal du kjøpe norske varer eller tjenester?

GIEK er en profesjonell statlig finansinstitusjon. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for langsiktig finansiering og risikoavlastning for norske eksportkontrakter. Våre garantier har AAA-rating.

Norske statlige garantier fra GIEK er ettertraktet av banker og kjøpere verden over. Vi har et bredt internasjonalt nettverk og lang erfaring med å skreddersy løsninger som fremmer norske eksportkontrakter.

Vi hjelper med:

  • Garantier for langtidsfinansiering (over to år) hos en kommersiell bank eller statlig eksportkredittinstitusjon, i Norge eller utlandet.
  • Konkurransedyktige finansieringskostnader.
  • Økt lånekapasitet hos din bank, eller utvidet kreditt fra leverandør.
  • Kontragarantier overfor bank som dekker tap av forskuddsbetaling eller tap dersom norsk eksportør ikke leverer som avtalt (bonds).

For eksportkontrakter under 100 millioner kroner kan kjøper søke om lån og garantier felles med Eksportkreditt Norge. Les mer om felles søknad.

Se egne sider om vår långivergaranti og kontragaranti, samt vår søknadsprosess.

 

Hva slags eksport garanterer vi for?


Garantiene kan stilles for eksport av norske varer eller tjenester, eller hvis en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.

GIEK kan dekke både politisk og kommersiell risiko for eksport til de fleste land i verden. Du finner informasjon om vår landholdning på siden for landrisiko.

I bondgarantier deler GIEK risiko med eksportørs bank.

Hvis den samlede risikoen er akseptabel utsteder GIEK en garanti. Kontrakten gjennomføres som planlagt. Dersom noe går galt utbetaler GIEK under garantien. 

For å stille en garanti undersøker vi låntakers kredittverdighet og at eksporten blir gjennomført på en etisk forsvarlig måte. 

- Risikodeling sammen med GIEK og Eksportkreditt Norge har for oss vært helt avgjørende for at vi skal få denne transaksjonen i orden, sier Skjalg Sylte Stavheim, Administrerende direktør i Hexagon Ragasco AS. 

Se flere referanseprosjekter

Hvem gjør hva?

GIEK samarbeider ofte tett med Eksportkreditt Norge.
Du kan søke om gunstig lån fra Eksportkreditt Norge garantert av GIEK. Vi representerer den norske stat og har bred kompetanse. Vi støtter både små og mellomstore salg i hele verden.

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs. sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 

GIEK tar i enkelte tilfeller også etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Få en indikasjon med vår premiekalkulator
(Gjelder kun for långivergaranti og leverandørkredittgaranti).

Garantier som kan passe norske kjøpere

Felles finansieringsløsning med GIEK og Eksportkreditt Norge AS. Inntil 85 prosent av kontrakten kan lånefinansieres. GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av lånet. Nedbetaling over 2 år.

Les mer hos Eksportkreditt Norge

Garanti for inntil 90 prosent av lånefinansiering til kjøpere av norsk eksport. Lånet kan tas opp hos banker (norske og/eller utenlandske) eller Eksportkreditt Norge AS. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer