Medarbeiderutvikling

GIEK tilbyr garanter til alle bransjer og må hele tiden ha oppdaterte og kunnskapsrike ansatte innen våre fagmiljøer. Vi søker derfor kollegaer som er opptatt av sin egen kompetanse og faglige utvikling.