Lærlinger i GIEK

GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og kravet til IT-sikkerhet har høy prioritet.

GIEKs IT-avdeling har i flere år tilrettelagt for to læringsplasser. Lærlingene utfører varierte oppgaver og bidrar til at våre ansatte til enhver tid får god veiledning gjennom vårt  interne IT-supportsenter.  Lærlingene blir fulgt opp av Roar Soløst, IT-seniorrådgiver og sertifisert fagansvarlig sensor.

Etter to års praksis som lærlig hos GIEK mottar man fagbrev, som åpner opp for videre ingeniørstudier og videre IT-utdanning. 

Se vår nye film Lærling i GIEK på Youtube.