Inkluderende arbeidsliv

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er faglig kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

GIEK, eller firmaer som vi har avtale med, vil kunne gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Etter at ansettelsen er gjennomført vil GIEK lagre/arkivere en utvidet søkerliste. Den utvidete søkerlisten inneholder opplysninger om navn, kjønn, alder, poststed, utdanning og arbeidserfaring for alle søkere. GIEK vil også lagre/arkivere innstillingen.