Arbeidsmiljø

GIEK er en attraktiv arbeidsplass og har et godt, sosialt arbeidsmiljø. Vi tar ansvar for våre medarbeidere og tilbyr konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, utviklingsmuligheter og andre goder. GIEK er en IA-bedrift med flere tilbud til våre ansatte som skal bidra til et lavt sykefravær.