Ansattgoder

Som ansatt i GIEK er du ansatt i Staten.  Dette innebærer at vi har en fleksibel arbeidstidsordning  med avspaseringsmuligheter  og sommertid i sommerhalvåret.  Som statsansatt er du  også medlem av Statens Pensjonskasse med gode pensjonsordninger og forsikringer. GIEK har et bedriftsidrettslag som arrangerer sosiale aktiviteter og vi dekker treningsutgifter for våre ansatte innenfor statens regelverk.