Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

Norge trenger flere sterke ­eksportbedrifter. Når bedrifter skal investere her hjemme, eller sikre nye kontrakter ute, kan vi i GIEK gjøre en forskjell. Gjennom å garantere for lån, investeringer eller leveranser reduserer GIEK risiko for norske bedrifter ute i verden.

GIEK er en profesjonell statlig finansinstitusjon underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å stille bankgarantier og andre garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer, og som bidrar til sysselsetting og verdiskapning.

GIEK ønsker deg som ønsker å jobbe i brytningen mellom vårt samfunnsoppdrag og kommersiell forretningsutvikling 

 

GIEK rekrutterer fra mange ulike bransjer og stillinger og vi er stadig på jakt etter kloke hoder med høy faglig kompetanse og integritet. Vi tilbyr interessante faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige vilkår, samt et internasjonalt miljø.

GIEK holder til i moderne lokaler på Aker Brygge i Oslo. Vi er 95 ansatte med stor bredde i yrkeserfaring, bakgrunn og en god kjønnsfordeling (50% kvinner og 50% menn). I GIEKs  ledergruppe er fire av seks medlemmer kvinner. 

 

 

GIEKs verdier

Engasjerte

Vi vil være proaktive imøtekommende og tilgjengelige overforvåre kunder og eksterne omgivelser. Vi lytter til andre og møter dem med respekt.

Kompetente

Vår arbeid bygger på høy faglig kompetanse, og skal preges av høy kvalitet. GIEKs medarbeider skal være kompetente og oppdaterte.

Tydelige

Ved å være tydelig oppnår vi at eksportører, kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som forutsigbare og påregnelige.
 

GIEK er en attraktiv arbeidsplass og har et godt, sosialt arbeidsmiljø. Vi tar ansvar for våre medarbeidere og tilbyr konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, utviklingsmuligheter og andre goder. GIEK er en IA-bedrift med flere tilbud til våre ansatte som skal bidra til et lavt sykefravær.  

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er faglig kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

GIEK, eller firmaer som vi har avtale med, vil kunne gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Etter at ansettelsen er gjennomført vil GIEK lagre/arkivere en utvidet søkerliste. Den utvidete søkerlisten inneholder opplysninger om navn, kjønn, alder, poststed, utdanning og arbeidserfaring for alle søkere. GIEK vil også lagre/arkivere innstillingen.

Som nyansatt i GIEK vil du få grundig innføring i hvordan vi jobber. Målet vårt er å gi nye kollegaer en forståelse for våre aktiviteter og verdier så raskt og effektivt som mulig. Du vil også få en fadder som følger deg gjennom den første perioden som nyansatt.

GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og kravet til IT-sikkerhet har høy prioritet.

GIEKs IT-avdeling har i flere år tilrettelagt for to læringsplasser. Lærlingene utfører varierte oppgaver og bidrar til at våre ansatte til enhver tid får god veiledning gjennom vårt  interne IT-supportsenter.  Lærlingene blir fulgt opp av Roar Soløst, IT-seniorrådgiver og sertifisert fagansvarlig sensor.

Etter to års praksis som lærlig hos GIEK mottar man fagbrev, som åpner opp for videre ingeniørstudier og videre IT-utdanning. 

Se vår nye film Lærling i GIEK på Youtube.

 

 

GIEK tilbyr garanter til alle bransjer og må hele tiden ha oppdaterte og kunnskapsrike ansatte innen våre fagmiljøer. Vi søker derfor kollegaer som er opptatt av sin egen kompetanse og faglige utvikling.

Vårt kontor ligger sentralt på Aker Brygge og har god beliggenhet i forhold til offentlige kommunikasjonsmidler. Våre ansatte har tilgang til sykkelparkering og dusjfasiliteter.  Vi har 5 p-plasser tilgjengelig for våre ansatte ved spesielle behov.