SEMINAR: Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

20 august
Aqua-Nor, Trondheim
15:00 - 17:00

Staten kan tilby både støtte og finansieringsløsninger for å støtte innovasjon, bidra til vekst i hele verdikjeden, åpne dører i internasjonale markeder og stimulere til økt eksport. Men hvor godt er de tilpasset den norske oppdrettsnæringen? Hvordan kan det statlige støtteapparatet samarbeide med næringen for videre vekst og styrking av oppdrettsklyngen i Norge? Hvordan kan vi sammen tette det norske eksportgapet?

Vi har gleden av å invitere til erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter.

Møt Trond Williksen, med lang erfaring fra næringen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge, Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster og representanter fra små og store aktører i næringen. I tillegg får du anledning til å snakke med representanter fra de fem arrangørene: Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Enova, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Program:

Konferansier: Thorvald Tande, redaktør i Norsk Fiskerinæring

 1. Velkommen ved Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge

 2. Åpningsinnlegg ved Trond Williksen, styreleder i Mørenot

 3. Hvilke offentlige finansieringsløsninger finnes for den norske havbruksklyngen?

  1. GIEK Kredittforsikring, Steffen Skaar, Markedssjef

  2. Innovasjon Norge, Roger Martinsen, spesialrådgiver

  3. Eksportkreditt Norge, Marie Sørlie, senior kundeansvarlig

  4. GIEK, Atle Bjørkheim, kundeansvarlig

  5. Enova, Marit Sandbakk, seniorrådgiver

 4. Børge Søraas, CEO i AquaOptima snakker om behov og erfaringer med offentlige finansieringsløsninger.

 5. Roger Mosand, viseadministrerende i Nordlaks snakker om behov og erfaringer med offentlige finansieringsløsninger.

 6. Paneldiskusjon: hvor godt er de tilpasset den norske oppdrettsnæringen? Hvordan kan det statlige støtteapparatet samarbeide med næringen for videre vekst og styrking av oppdrettsklyngen i Norge? Hvordan kan vi sammen tette det norske eksportgapet? Ledes av Thorvald Tande.
  Deltakere i panelet: 

  1. Trond Williksen, styreleder i Mørenot

  2. Kristian Henriksen, daglig leder i NCE AquaTech 

  3. Trude Olafsen, styremedlem i Sjømat Norge, og prosjektleder og forretningsutvikler i AKVA Group 

  4. Roger Mosand, viseadministrerende direktør i Nordlaks 

  5. Børge Søraas, CEO i AquaOptima 

 7. Mingling og lett servering

Tidspunkt:
20. august 2019, Kl 15-17, Registrering og kaffe fra kl 14.45.

Sted:
Aqua-Nor 2019, Trondheim Spektrum, Trondheim
Møterom «Backstage».

Påmelding

GIEK vil være tilstede på messen hele uken. Ta kontakt for å avtale en prat, eller kom innom vår stand D-316.

Om Aqua-Nor
Aqua-Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Del dette