Hvem kan søke?

Garantien kan stilles til investor som ønsker å investere i datterselskap i utlandet, eller til långiver som yter lån til samme investering.

 

Hva dekker garantien?

  • Garantien gjelder kun politisk risiko, typisk risiko for ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.
  • Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.
  • GIEK kan, etter nærmere risikovurdering, garantere for inntil 90 prosent av investeringen eller lånet.
  • Garantidekning kan gis over inntil 20 år.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Investeringsgaranti av egenkaptial

 

Investeringsgaranti av lån

 

 

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra:

  • Nedbetalingstid på lånet.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Investeringsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Investeringsgaranti.

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om investeringsgaranti?

1

Arild Bakås

Senior kundeansvarlig / Teamleder Industri