Parisklubben

Under ledelse av Utenriksdepartementet deltar GIEK i Parisklubben. Parisklubben er et uformelt forum der 21 kreditorland, som alle har store eksponeringer mot andre stater, diskuterer temaer knyttet til statsgjeld. Forumet jobber med å finne langsiktige, bærekraftige løsninger til land med gjeldsproblemer, noe som i enkelttilfeller kan innebære gjeldsslette. Parisklubben har ingen faste regler, men styres av noen veiledende prinsipper: solidaritet mellom kreditorer, konsensus blant kreditorene, informasjonsdeling, «case by case» behandling, kondisjonalitet (ettergivelser fra klubbens medlemmer forutsetter at debitoren følger et IMF program), og likebehandling mellom kreditorer.

Les mer om norsk politikk på Utenriksdepartementet sine sider.