OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) består av 35 forholdsvis rike land, og er mest kjent for sine statistikker og sammenlikninger, bl.a. av landenes bistandsinnsats og elevers skoleprestasjoner (PISA-undersøkelsene). OECD utarbeider også statistikk på eksportkredittområdet, for eksempel om ECAenes businessvolum, tap, produkter og trender samt om risiko knyttet til finansiering i det enkelte land. Statistikkene gjennomgås i møter i OECDs eksportkredittgrupper hvor GIEK deltar sammen med Eksportkreditt Norge og Nærings- og fiskeridepartementet. I gruppen diskuterer vi også implementering av de gjeldende OECD- reglene og anbefalingene og videreutvikling av disse. Til å støtte opp om arbeidet og å lære av andre ECAers erfaringer finnes også egne ekspertgrupper for hhv. prising og samfunnsansvar.

Mer informasjon om arbeidet i OECDs eksportkredittgrupper finner du her.