GIEK har et spesielt tett samarbeid med de andre nordiske ECAene, og møtes årlig på ulike nivåer.

Les mer hos

EKN (Sverige).
EKF (Danmark).
Finnvera (Finland).