International Working Group (IWG) – mulig ny eksportfinansieringsavtale

OECD-reglene gjelder ikke for store land som Kina, Brasil, Russland, India og Sør-Afrika. Det kan påvirke konkurransevilkårene for norske eksportører (og eksportører i andre OECD-land) negativt. I 2011 ble det derfor tatt initiativ til å starte en internasjonal arbeidsgruppe (IWG) som har i oppgave å fremforhandle en ny eksportfinansieringsavtale som gjelder for flere land.  GIEK utgjør sammen med Eksportkreditt Norge og Nærings- og fiskeridepartementet den norske delegasjonen til IWG. Å komme frem til en avtaletekst er et langsiktig prosjekt, men i mellomtiden har GIEK også god nytte av informasjonen som fremkommer i gruppen og muligheten den gir for viktig nettverksbygging.