EØS-avtalens regler om offentlig støtte

EØS-avtalens regler om offentlig støtte er strengere og mer detaljerte enn WTO-reglene. Utgangspunktet er at all konkurransevridende offentlig støtte til næringslivet innenfor EU/EØS-området er forbudt, men det finnes noen unntak. Når det offentlige gir garantier på såkalt markedsmessige vilkår, regnes dette ikke for å innebære offentlig støtte. Hva som er markedsmessige vilkår når man snakker om statsgarantier, er det klare retningslinjer for. Disse gjelder ikke for eksportkredittgarantier (som blir regulert av OECD, se nedenfor), men når GIEK for eksempel utsteder byggelånsgarantier, gjøres det i samsvar med retningslinjene. Det reduserer garantimottakerens risiko for å møte krav om tilbakebetaling av ulovlig støtte. EFTA Surveillance Authority (ESA) overvåker Norges og de andre medlemmenes oppfølging av EØS-avtalen.

Se EFTAs retningslinjer.