Berne Union

Berne Union ble etablert i 1934 for å arbeide for internasjonal aksept og sunne og gode prinsipp ved utskriving av eksportkredittgarantier og investeringsgarantier. I dag er Berne Union verdens ledende bransjeforening for internasjonale kredittforsikrere – både private og offentlige. I 2014 sto foreningens 80 medlemmer for forsikring av mer enn 10 pst. av verdenshandelen. GIEK deltar på faste møter to ganger i året i tillegg til ekspertmøter om ulike temaer. Gjennom møtene og medlemskapet får GIEK del i foreningens statistikker, benchmarkinger og får utveksle erfaringer med kollegaer over hele verden.

Les mer om Berne Union her.