1

Internasjonaliseringsgaranti

Trenger bedriften å investere hjemme i Norge for å oppskalere? GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge.

GIEK har som følge av COVID19-situasjonen mulighet til å øke dekningsgraden fra 50 % til 75 %.

 

Investeringer i kapasitetsøkende anleggsmidler

GIEK garanterer for lån til investeringer anleggsmidler i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor. 

Bedriftens bank søker 

Det er bedriftens bankforbindelse som sender inn søknad til GIEK om internasjonaliseringsgaranti. Oppsøk derfor din bankforbindelse om garantien er aktuell for din virksomhet. 

Vilkår

Investeringen skal føre til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterende omsetningen skal være fra eksport.

Garantien gis på markedsmessige vilkår, og GIEK deler risikoen med bank på like vilkår.

  • Maksimal løpetid er normalt inntil 8,5 år, men varierer med sektor.
  • GIEKs garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko, men som korona-tiltak kan denne økes til 75 prosent.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster garantien?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår. I enkelte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Hvordan søke?

Fyll ut Søknadsskjema for Internasjonaliseringsgaranti

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? Her svarer vi på spørsmål for hver enkelt søknad.

Internasjonaliseringsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Referanser

Curida

Yara

Nordlaks