Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter. Garantien dekker inntil 50% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslånet. Kontrakten(e) må være over 50 mill. kroner.